top of page

„ТРИВИВА“ ООД

Седалище: гр. Добрич, бул. "Трети март" 52

Обявява

На засегнатите лица и общественост, че предвижда „Обособяване на площадка за предварително третиране (балиране) на изварена растителна маса от дестилерията за преработка на етерично-маслени култури и временно съхраняване при мястото на образуване на балираните отпадъци в част от имот 72624.603.29, Промишлена Зона “Запад”, бул. “Трети март” № 52, гр.Добрич”.

Писмени становища и мнения се приемат в

РИОСВ – Варна, ул. “Ян Палах” 4,

e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, тел: 052/67-88-45

и/или Община Добрич - 9300 Добрич, ул. "България" 12

02.06.2021 г.

bottom of page